NORDEKO                 Intresseanmälan/offertförfrågan/prov                Tillbaka
                                                                                ( med introduktionsrabatt!)

TRÄOLJA, kvalité från naturen

PRODUKTBESKRIVNING: Oljan består av högrenade fettsyror, framställd ur kallpressad linolja genom en unik raffineringsmetod. Den högkvalitativa och naturliga oljan är lösningmedelsfri, lågviskös, polymeriserande, impregnerande och torkande genom oxidation.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: För behandling av de flesta på marknaden förekommande träslag, ytbehandling, impregnering mm., exempelvis möbler, trall, utemöbler snickerier.

EGENSKAPER: Ger ett naturligt utseende och full träkänsla, skyddar, bevarar samt ökar livslängden på trä. Impregneringsskiktet med den torkade/ oxiderade oljan stärker och stabiliserar träet ("träfiberarmering").

TEKNISK DATA:
Materialtyp: Vegetabilisk, luktsvag, oxiderande olja.
Densitet: 0.93.
Torrsubstans: 100%.
Torktid: Ca. 24 timmar beroende av temperatur och luftväxling. Torktiden kan förkortas med förhöjd temperatur.
Arbetstemperatur: Rumstemperatur, avser både luft och material som oljas. Under 10-15 grader minskar oljans viskositet och därmed förlängs inträngnings- samt torktid.
Inträngning: 1,5 – 10 mm beroende på träslag och påläggningsmängd.
Åtgång: 8-15 m²/liter beroende på träslag och fuktkvot.
Appliceringsmetoder: Med roller, svamp, pensel, polerduk/trasa, sprutning eller doppning mm. Industriell påläggning i line med sköljning, valsning eller sprutning samt ex. efterföljande IR med polering/borstning.  Vår olja appliceras normalt kall men kan även värmas.
Rengöring: Verktyg rengöres med såpa. Olja på händer och hud tvättas bort med tvål och vatten.
Lagringsbeständighet: 3 år i oöppnad eller lufttät förpackning. Ej frostkänslig.
Övrigt: Oljan är allergisäker samt helt oklassad vad gäller transport, lagring och brand. Uppgifterna beträffande applicering, torkegenskaper samt användningsområde är endast vägledande. Olika faktorer och individuellt handhavande ger andra alternativ. Fläckar/repor åtgärdas enkelt på en oljad yta, tvättas/slipas varefter ytan oljas in igen. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information.

APPLICERING:    1. Applicera oljan i en flödig film med valfri metod.
                                2. Låt oljan dra i 40-80 minuter, kontrollera fortlöpande och omfördela olja där så erfordras.
                                3. Torka ytan helt torr med trasa.
                                4. Oljan kan med fördel våtslipas och poleras.

VARNING!
Trasor, slipdamm etc. med olja i kan självantända. Förvara i vattenfyllt kärl eller elda upp direkt efter användning.

NORDEKO AB, Box 84, S-551 12 JÖNKÖPING, Tel. 0393-16280, Fax. 036-144116          1998-08-03