NORDEKO                 Intresseanmälan/offertförfrågan/prov                Tillbaka
                                                                                ( med introduktionsrabatt!)

GOLVOLJA, kvalité från naturen

PRODUKTBESKRIVNING: Oljan består av högrenade fettsyror, framställd ur kallpressad linolja genom en unik raffineringsmetod. Den högkvalitativa och naturliga oljan är lösningmedelsfri, lågviskös, polymeriserande, impregnerande och torkande genom oxidation.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: För behandling av alla de flesta på marknaden förekommande trä och parkettgolv i både offentlig och privat miljö.

EGENSKAPER:Ger ett naturligt utseende, skyddar, bevarar samt ökar livslängden på trä. Impregneringsskiktet med den torkande/oxiderande naturoljan stärker och stabiliserar träet (träfiberarmering).

TEKNISK DATA:
Materialtyp: Vegetabilisk, luktsvag, torkande olja.
Densitet: 0.93.
Torrsubstans: 100%.
Torktid: Ca. 24 timmar beroende av temperatur och luftväxling. Torktiden kan förkortas med förhöjd temperatur.
Arbetstemperatur: Rumstemperatur, avser både luft och material som oljas. Under 10-15 grader minskar oljans viskositet och därmed förlängs inträngnings- samt torktid.
Inträngning: 1,5 – 10 mm beroende på träslag och påläggningsmängd.
Åtgång: 8-15 m²/liter beroende på träslag och fuktkvot.
Appliceringsmetoder: Med roller, svamp, parkettpensel, tvättpäls, gummiraka, stålspackel eller liknande. Industriell påläggning i line med sköljning, valsning eller sprutning samt ex. efterföljande IR med polering/borstning.  Vår olja appliceras normalt kall men kan även värmas.
Rengöring: Verktyg rengöres med grovsåpa. Olja på händer och hud tvättas bort med tvål och vatten.
Lagringsbeständighet: 3 år i oöppnad eller lufttät förpackning. Ej frostkänslig.
Övrigt: Oljan är allergisäker samt helt oklassad vad gäller transport, lagring och brand. Uppgifterna beträffande applicering, torkegenskaper samt användningsområde är endast vägledande. Olika faktorer och individuellt handhavande ger andra alternativ. Fläckar/repor åtgärdas enkelt på en oljad yta, tvättas/slipas varefter ytan oljas in igen. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information.

ARBETSBESKRIVNING:
Förarbete: Slipa golvet till hög slipgrad, absolut minimum korn 180 men helst 220-240. Slipa med konventionell slip upp till 150-180 därefter slipnät korn 180 under singelskurmaskin. Dammsug och fortsätt enligt nedan.
Applicering:
1. Applicera oljan i en flödig film med valfritt verktyg.
2. Låt oljan dra i 40-80 minuter. Kontrollera golvet fortlöpande och omfördela olja där så erfordras. Om golvet efter 20 minuter har sugit in på mer än 50% av ytan appliceras ett varv till, max. 2 gånger. Om så önskas kan oljan med fördel poleras in med maskin och röd rondell.
3. Senast 80 minuter efter sista påläggning skall avtorkning påbörjas. Använd skurmaskin och skurdukar som byts kontinuerligt eller torka för hand. Golvet skall torkas helt torrt! Med torrt avses att drar man med handen över den avtorkade ytan skall man endast bli lite flottblank.
4. Kontrollera golvet några timmar efter avtorkning för eventuell eftersvettning i skarvar etc.. Torka bort detta i sådant fall. Låt golvet sedan vila i minst 24, men gärna 48 timmar eller mer innan efterpolering görs (se särskild information).

VARNING! Skurdukar, trasor, slipdamm etc. med olja i kan självantända. Förvara i vattenfyllt kärl eller
elda upp direkt efter användning.

NORDEKO AB, Box 84, S-551 12 JÖNKÖPING, Tel. 0393-16280, Fax. 036-144116          1998-08-03
 
Mer information  - anmäl Ert intresse till oss så erhåller ni "nyckeln"!